خبرگزاری آوای توحید

مشاهده

مدرسه آوای توحید

مشاهده

معرفی موسسه

به منظور گسترش ، پیشبرد، ارتقای علمی وعملی ،پژوهش های در زمینه های علوم عقلی و توسعه کیفی نیروهای متخصص وکاربردی و اجتماعی سازی علوم عقلی بوسیله ابزار های نوین موسسه علمی وتربیتی با ایده آقای محمدرضا حیدری بعنوان موسس با مجوز رسمی از معاونت فرهنگی حوزه های علمیه کشور ، وزارت جوانان ، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهاد های مرتبط تاسیس گردیده است بیشتر

دفاتر استانی موسسه

اساتید مدرسه

معرفی اساتید مدرسه